בס"ד ערב יום הזיכרון תשע"ב

טקס יום הזיכרון - בבריכת הסולטן

הנושא שנבחר לטקס הערב הינו "שירת אמהות". השירה – היא צורה של אמנות כתיבת-יצירה-ספרותית. אינני מצויה בתחום אז הרשו לי לנסות לשרטט את שירת ליבי.

שירתי הערב נתונה ל:
חיילי וקציני צה"ל – דור בנים גיבורים וחזקים הממשיכים את דרכם של בנינו שנפלו על קידוש ה' בהגינם על הארץ. חיילי וקציני צה"ל העומדים על משמרתם ושבמסירות ו ב א ח ר י ו ת  שאין למעלה ממנה מגינים על העם והארץ. מפקדים בכירים אשר נאלצים לעתים, לבצע מטלות משטרתיות תחת ביקורת בלתי אפשרית. כידוע "מי שאינו עושה גם אינו טועה".
בזכות דור חיילי וקציני צה"ל, יכולים אנו לחיות בבטחה ולהמשיך להפריח את המדינה בת 64 השנים.

שירתי הערב נתונה ל:
נשות חיילי וקציני צה"ל - דור בנות גיבורות וחזקות. דור בנות מצניעות לכת המנהלות בית ללא העזר שמנגד, מגדלות ומחנכות את דור ההמשך ללא תמיכה פיזית של בן הזוג ומעבירות לילדים את המסר שבזכות אבא, יכולים אנו לחיות בבטחה ולהמשיך להפריח את המדינה בת 64 השנים.

שירתי הערב נתונה ל:
אימהות חיילי וקציני צה"ל – דור אימהות גיבורות וחזקות. דור אימהות חדורות תחושת שליחות המודעות לסכנות הכרוכות ביציאת הבנים לפעילות שטח. כמו אחיותיי: עליזה גורן ז"ל, מיכל גרוסמן ואלינה בונימוביץ  שיבלחט"א  שבזכות בניהם הגיבורים והחזקים, יכולים אנו לחיות בבטחה ולהמשיך להפריח את המדינה בת 64 השנים.

שירתי הערב נתונה ל:
"ילד שלי" – לבניה. ל "חייל של כולנו" רס"ן בניה, הגיבור והחזק שכתב ביומנו האישי במסע לפולין, את השקפת עולמו: "החיים הללו תובעים ודורשים... ברור לי שהדרישות הן כבירות ומחייבות...". ה"ילד שלי" בניה ה"חייל של כולנו" רס"ן בניה הי"ד, שבזכותו ובזכות שכמותו אנו יכולים לחיות בבטחה ולהמשיך להפריח את המדינה בת 64 השנים.

שירתי הערב נתונה ל:
משפחות השכולות – הגיבורות והחזקות המתמודדות יום-יום שעה-שעה עם מחנק הגעגוע והכאב הסוגר על הלב, ומתוך גבורה וחוזקה בוחרות בחיים וממשיכות לפעול למען הפרחת המדינה בת 64 השנים.

שירתי הערב נתונה ל:
הקב"ה – על שמעניק לי ולמשפחתי את הכוח להמשיך במסע החיים כאן במדינת ישראל, המציינת 64 שנים להקמתה.

חגית ריין
קרני שומרון


 
 
 

דברים שנאמרו בהלוויה 

דברים שנאמרו בשבעה 

דברים שנאמרו בשלושים 

דברים שנאמרו באזכרות 

דברים לזכרו בטקסים  

מכתבים על בניה 

יום השנה השלישית  

ימי זיכרון לחללי צה"ל  

יום השנה הרביעית  

יום השנה החמישית  

יום השנה השישית  

יום השנה השביעית  

יום השנה השמינית  
האם חגית   

יום השנה התשיעית