מובאים דבריו של הרב אוריאל מלכה ז"ל אשר נספה באסון אוטובוס הצוערים בכרמל בשנת תשע"א. הרב אוריאל אשר למד בישיבה בקרני שומרון וגר בה בשנים האחרונות, זכה לפגוש את בניה הי"ד במלחמת לבנון השניה: פלוגת המילואים בה שירת אוריאל כותרה ע"י מספר חוליות מחבלים ו"כוח בניה" שמנה שני טנקים הגיע לסיוע ובכך הציל ומנע אבידות בנפש לאותה פלוגת מילואים. הרב אוריאל ביקש לקרוא דברים אלה בטכס ערב יום הזיכרון תש"ע בקרני שומרון, אולם בשל ההתרגשות שאחזה בו הדבר לא יצא אל הפועל. לאחר מותו, בערב יום הזיכרון תשע"א הוקראו הדברים באותו הטכס שנה מאוחר יותר.


 
 
 

דברים שנאמרו בהלוויה 

דברים שנאמרו בשבעה 

דברים שנאמרו בשלושים 

דברים שנאמרו באזכרות 

דברים לזכרו בטקסים  

מכתבים על בניה 

יום השנה השלישית  

ימי זיכרון לחללי צה"ל  

יום השנה הרביעית  

יום השנה החמישית  

יום השנה השישית  

יום השנה השביעית  

יום השנה השמינית  
האם חגית   

יום השנה התשיעית