גולן ואך: לרגל הולדת ילדו השביעי - בניה ואך

בבית הכנסת אתמול קראנו בשמו/
בעצם היום. לא בלחישה.
והיטב חשנו. הוא ישנו/ 
קראנו בניה. והוא שב. 

על פסגת הר גלילי עוטה ערפל/
וברקים ומים ורוך אדמה
הופיעו חיים וקם הנופל/
ובכי התינוק הוא שחוק האומה.

חיי עולמים זרמו ממרום/
בתוגת צמרות וגיל נחלים
ושמו בניה. ירד בגבורות/
בן איש חי. רב פעלים. 

יודעת הנפש את סוד החיים/
הרז שרק לעיתים נגלה
כל עוד יקראו בשמות. עבריים/ 
אין המוות שורר בעולם
כלל. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

דברים שנאמרו בהלוויה 

דברים שנאמרו בשבעה 

דברים שנאמרו בשלושים 

דברים שנאמרו באזכרות 

דברים לזכרו בטקסים  

מכתבים על בניה 

יום השנה השלישית  

ימי זיכרון לחללי צה"ל  

יום השנה הרביעית  

יום השנה החמישית  

יום השנה השישית  

יום השנה השביעית  

יום השנה השמינית  
האם חגית   

יום השנה התשיעית