דברים לזכרו בטקס קבלת הצל"ש

ציון לשבח מוענק מטעם מפקד פיקוד המרכז לרב סרן בניה ריין ז"ל, מ"פ שריון בגדוד "שלח", על שהראה דבקות במשימה וחתירה לניצחון, דוגמה אישית ורעות.

בתאריך י' באב התשס"ו (4 באוגוסט 2006), במהלך התקדמות לכיוון הכפר א-טייבה, נתקע צוות ההנדסה שנע על גבי פומ''ה בשטח השמדה בגלל בעיית חימושית. רב סרן בניה ז"ל וצוותו אספו אליהם את שמונת לוחמי ההנדסה על גבי הטנק וחילצו אותם למקום מבטחים. מיד בגמר החילוץ נפגעה הפומ''ה התקועה מטיל נ''ט. גם בימים שלאחר מכן, במשך יותר משבוע ימים, המשיך צוותו של רס סרן בניה ז"ל לחלץ כוחות נוספים תחת אשף תוך סיכון אישי רב.
בתאריך י''ח באב התשס"ו (12 באוגוסט 2006) בחרבת אל כסיף, בעיצומה של פעולת חילוץ נוספת של טנק שנותר בשטחי השמדה, נפגע הטנק של רב סרן בניה ז"ל מטיל נ"ט, וכל אנשי הצוות נהרגו.

רב סרן בניה ריין ז"ל אשר התנדב להלחם במלחמה ובמהלכה אף נהרג, הפגין דוגמה אישית, רוח לחימה, יוזמה, מנהיגות יוצאת דופן, חירוף נפש במעשיו אלה הוא היה מופת ללוחמי צה"ל בכלל, וללוחמי השריון בפרט.
 רב סרן בניה ריין ז"ל יועד להיות מ"פ בגדוד "שלח", אך בטרם מונה לתפקידו פרצה המלחמה. כאשר הצטרף הגדוד למלחמה, התעקש רב סרן ריין ז"ל להשתתף בלחימה וקיבל פיקוד על צוות טנקים שזכו לכינוי "כוח בניה". תפקידו העיקרי של "כוח בניה" היה לחלץ לוחמים וכלים שנפגעו בלחימה.

 

 

 

 
 
 

דברים שנאמרו בהלוויה 

דברים שנאמרו בשבעה 

דברים שנאמרו בשלושים 

דברים שנאמרו באזכרות 

דברים לזכרו בטקסים  

מכתבים על בניה 

יום השנה השלישית  

ימי זיכרון לחללי צה"ל  

יום השנה הרביעית  

יום השנה החמישית  

יום השנה השישית  

יום השנה השביעית  

יום השנה השמינית  
האם חגית   

יום השנה התשיעית