שבע שנים מאז המלחמה,
שבע שנים בהם הכל משתנה והחיים תוססים וממשיכים.
ועם זאת שבע שנים של חיים שנעצרו וחלל גדול נוכח בחיינו.

מוזר, המספר שבע תמיד מסמל לנו מספר של שלמות וחיים-
בשבעה ימים נברא העולם, שבעה ימים ממלאים את החג,
בשבע שנים מתמלא לו מעגל הצמיחה והתבואה.

ששה ימים של בריאה ומלאכה מקבלים את תוכנם
 מהשביעי המשלים אותם המאיר בהם את מהותם.

החיים כאן בארצנו מלאים תהפוכות,
"מסביב יהום הסהר"- המדינות והעמים הסובבים אותנו
מתפרקים ולובשים פנים חדשות מגואלות בדם, משתנים סדרי עולם.

בקרבנו פנימה, אי הסכמות, ויכוחים מרים על נטל וזכות על תקציב והתיישבות.
וכמעט נראה כאילו אן אחווה ואן אחדות.

העולם הטכנולוגי בעידן הרשתות החברתיות, מביא עימו אתגרים
ערכיים ומוסריים המטלטלים את עולמנו גם במערכות החינוך וגם אצלנו בצבא.

אכן ששה ימים של מלאכה, עשייה, טלטלה ומהפכות-
זקוקים ליום השביעי,ן לשבת שתאיר באור אמת את תוכן חיינו הפנימי.

כשאני נדרש לייצר לעצמי, עוגן מוסרי שכזה אני חושב עליך בניה.

אני חושב על האמת והיושר שהיו בך תמיד, אמת כזו שלא נתנה לך לעגל שום פינה.
אמיתיות כזו שגרמה לך לדרוש מעצמך, לברר דברים עד הסוף גם כשזה לא תמיד פופולארי.

אני חושב על הענווה שהייתה בך, ענווה פשוטה של אחד שאינו מחזיק מעצמו.
ענווה שאפשרה לך והצמיחה בך את היכולת ללמוד מאחרים.
להקשיב, לשמוע, לבחון ולתת פתרון חדש לאור מה שלמדת.

ענווה שגרמה לך להיות זריז, להיות עמל, לעשות ולפעול.
היא גרמה לך להשקיע ולהתקדם כל הזמן, כי תמיד יש במה להשתפר ומה לעשות טוב יותר.

והאמת והענווה הללו שהיו טבועות בך מבית, הביאו עימם את מידת החסד והנתינה.
תמיד היית שם בכדי לחשוב על מישהו אחר.
מה אפשר לעזור ולתת לזולת, כיצד תוכל לסייע לאחותך ומה הפרויקט הבא להתנדב בו.
העשייה למען הכלל, למען חבריך הקרובים ולמען כאלו שלא הכרת כלל, הם שהניעו אותך בוודאי גם לאותה הגבורה במלחמה.
יצאת למלחמה מתוך אהבת ישראל, מתוך תחושת שליחות להלחם למען תקומת ישראל בארצו.
וכדברי הרמב"ם המלמד אותנו את הלכות המלחמה- יצאת למלחמה ושמת את טובתך האישית בצד, מתוך גבורה וידיעה ש" על ייחוד ה' אתה עושה".

אז אל מול העולם המורכב בשאלות המוסר והדילמות כיצד ומתי לפעול,
כשלא תמיד ברור לאן צריך ללכת,
יש לנו את כוכב הצפון, המצפן למולו תמיד נדע להתיישר.

וכך בהיותך בניה המצפן שלנו- אתה חי בקרבנו!

אתה נוכח בבתינו, שותף סוד בהתלבטויות החינוכיות ובתוכניות המבצעיות,
מודל לחיקוי לילדנו ואפילו לאלו מבניהם שלא הכירוך בחייך.

ובכן, אני עוצר לחשוב על המשמעות של שבע שנים ללא בניה,
ומוצא כי חיינו מלאים בתוכן ובמהות אותם בניה חי.
ובכך הוא מאיר את חיינו-
בנקודה הפנימית,
בגבורה אמיתית,
בקידוש ה'. 
 
 

דברים שנאמרו בהלוויה 

דברים שנאמרו בשבעה 

דברים שנאמרו בשלושים 

דברים שנאמרו באזכרות 

דברים לזכרו בטקסים  

מכתבים על בניה 

יום השנה השלישית  

ימי זיכרון לחללי צה"ל  

יום השנה הרביעית  

יום השנה החמישית  

יום השנה השישית  

יום השנה השביעית  

יום השנה השמינית  
האם חגית   

יום השנה התשיעית