הייתי בטרבלינקה

הייתי בטרבלינקה.
הייתי במקום בו נרצחו 800 אלף יהודים.
800 אלף יהודים כמוני, כמוך.
היו 17 אלף אבנים, בעצם 17 אלף קהילות.
אבן אחת הייתה גדולה ורחבה כאומרת "בי יהודים רבים חייו, חייו ואינם".
אבן אחת הייתה קטנה ומוצקה עמוק באדמה, האומרת "בי אולי מעט יהודים אך הרבה בשנים".
ולאחת בליטות רבות לכל הכיוונים, "בי מתנגדים וחרדים, ובמאה האחרונה גם משכילים".
והיו שם שם עוד רבות: מחודדות וקהות מחוספסים וחלקות.
לפתע נעו האבנים מלחשות כאומרות: "אתם החיילים מהצבא, אתם, אתם התשובה לשואה".
כן הייתי בטרבלינקה.
וטרבלינקה תהיה איתי.

(מתוך יומנו של רס"ן בניה ריין שנהרג בקידוש ה' במלחמת לבנון השניה).

 
 
 

קורות חיים 

מפרי עטו  

משפחה 

חברים מהיישוב 

חברים מהישיבה 

חברים מהצבא