אורן

הגעתי אליך אחרי תקופה קשה בצבא, שכבר נמאס לי ורציתי להשתחרר. אתה התעקשת לקבל אותי למרות הכל ולא ויתרת לי. הראית לי שאני מסוגל וסחפת אותי אחריך לאורך כל הדרך ששירתתי תחתיך. אתה אחד האנשים הבודדים שאני יכול להגיד עליהם מנהיגים. היית לי מנהיג, מפקד, מורה ומדריך.
כשם שלא ויתרת לעצמך, מעולם לא נחת לרגע, כך גם לא ויתרת לפקודיך. זה היה הקסם שלך ותמיד שמרת על אופטימיות. בזכות האמונה שלך בסובבים אותך ובזכות העקשנות הראית לי שאני יכול להיות סמ"פ שלך, אחרי שהייתי מ"מ שלך.

אורן

 
 
 

קורות חיים 

מפרי עטו  

משפחה 

חברים מהיישוב 

חברים מהישיבה 

חברים מהצבא