עודד מטס

רק כמה רגעים חטופים במוצב ובארץ אחרת...
מלוכלכים, מיוזעים, עייפים, עטופים במדים
ומתוך כל העטיפות יוצא מבט של צחוק וקריצה וטוב שלא נגמר ולא יגמר.
ידעת שמשימות החילוץ שאתה עושההם בסיכון גבוה 50% 50%. במיוחד לאור יום, אבל בניה לא ישאיר
פצועים בשטח אף פעם. אמרת לי שזה שטויות וקשקוש שהם לא יורים בלילה ושיקשיבו לך כי הם כן יורים...
אתה היית כאן אבל אתה גם משהו אחר.
משהו מלמעלה משהו קצת גדול מאיתנו.

(עודד מטס, קצין מילואים פלס"ר נח"ל)

 
 
 

קורות חיים 

מפרי עטו  

משפחה 

חברים מהיישוב 

חברים מהישיבה 

חברים מהצבא