סיכום עבודה על הספר של יוני נתניהו:

קשה לתאר ספר שמתאר חייו של איש/אדם/מפקד שפעל כ"כ הרבה ותרם רבות למדינה.
נראה לי שכל סיכום יגמד את האדם/ספר ע"כ נראה לי לציין מה כן נתן לי הספר.

ברגע הראשון ספר כזה תורם לרפיון מסוים תראה לאן אדם מסוים מסוגל להגיע ומה אתה עושה.
אך בראיה עמוקה יותר ספר זה יוצר אצלך תחושה הפוכה.
תחושה שיש לאן לשאוף.
תחושה של מסוגלות.
תחושה של רצון להועיל ולהעניק יותר כלפי הסובבים אותנו. לצבא ולמדינה.

(בניה ריין. פל"ז).

נכתב בעת קורס צוערים ע"י סרן בניה ריין הי"ד.

 
 
 

קורות חיים 

מפרי עטו  

משפחה 

חברים מהיישוב 

חברים מהישיבה 

חברים מהצבא