אייל ישראל שטרנליב

לפני הצבא אמר לי בניה שהוא לומד הרבה הרב קוק ועל א"י שיגיע טעון במטען רוחני לצבא, להגנה על א"י.
בפורים לפני שהתגייס הוא זיכה אותי בחוויה שלא ראיתי אף פעם. הלכתי בשביל המוביל מהישיבה לבית הכנסת המרכזי בנווה דקלים, ופתאום אני רואה את בניה שכבר הספיק להתבסם, שוכב על השביל ומחבק את האבנים ואומר כמה שאני אוהב את א"י, ודיבר בשבחה של א"י. כשרצו להרים אותו ולקחת אותו לחדר, היה לו אש בעיניים וצעק 'שאף אחד לא ייקח אותי מא"י, שאף אחד לא ייגע בי וייקח אותי מאבנים אלו'. נראה לי שהוא שכב שם חצי שעה ואולי יותר, מחבק את האבנים של א"י הקדושה.

(מספר אייל ישראל שטרנליב, חבר מ"תורת החיים")

 
 
 

קורות חיים 

מפרי עטו  

משפחה 

חברים מהיישוב 

חברים מהישיבה 

חברים מהצבא