שמיר אידלמן

אינני בקיא גדול בתורה אולם מוצא אני לנכון לבקש מחילה על כך שבינוני מעיד על צדיק.
האור שבקע ופרץ ממך דרך עיניך הטובות וחיוכך המפורסם. שמחת החיים ואהבה ללא תנאי שידעת להעניק לפקודים ולחברים לנשק.
תחושת היחידה- עם הצבא ודרכו עם עם ישראל והיכולת לביטול העצמי תוך מחיקת כל סממן של אגו עד ליצירת אחדות וכוליות עם עמ"י. על כל אלה אני מודה לך- על שזכיתי לראות אדם המשרת את עמ"י ואלוהיו מתוך שמחה ותחושת שליחות. אוהב אותך וזוכר את צוואתך לנצח.

(ברעות שיריונאים- שמיר אידלמן)

 
 
 

קורות חיים 

מפרי עטו  

משפחה 

חברים מהיישוב 

חברים מהישיבה 

חברים מהצבא