הרוגי מלכות
מילים לחן וביצוע: חנן בן ארי

השיר נכתב לזכר רב סרן בניה ריין מקרני שומרון, שנהרג על קידוש ה' במלחמת לבנון השנייה.

עקבות דם
שניגר עלי דרך
הובילוני עדך
כסא הכבוד.

דמעות אם
הבוכה ללא הרף
חלחלו עדי לב
הרעידוני רעוד. 

במקום גיבורים
אין בריה יכולה לעמוד.
מקומם הוא
כסא הכבוד. 
מקומם הוא
כסא הכבוד. 


ובחלוף הזמן
כשרואים את פניך
נזכרים בחיוך
בעצמת השתיקה 
במרכבת אש
בסערה השמימה
הו בניה, בניה
נשארה האמונה

במקום גיבורים
אין בריה יכולה  לעמוד.
מקומם הוא כסא הכבוד. 
מקומם הוא כסא הכבוד. 


במקום
בניה
אין בריה יכולה
לעמוד
מקומו הוא
כסא הכבוד.
מקומו הוא
כסא הכבוד.